Năng lượng sạch

Đẩy nhanh tiến độ công trình "Mạch 2 đường dây 110 kV Đồng Hới – Ba Đồn"

Trong thời gian này, Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Trung (NPMU) đang tổ chức thực hiện chiến dịch, tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công công trình “Mạch 2 đường dây 110kV Đồng Hới – Ba Đồn” để sớm hoàn thành đóng điện trong tháng 6/2013, theo tiến độ Tổng công ty Điện lực miền Trung giao

Công trình “Mạch 2 đường dây 110kV Đồng Hới – Ba Đồn” có tổng chiều dài 40,3km, trong đó phần đường dây mạch kép dài khoảng 4,6km được cải tạo từ đường dây mạch 1 hiện hữu đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện từ tháng 9/2012.

Tuyến đường dây 110kV mạch 2 xây dựng mới dài khoảng 35,7km, đi qua TP. Đồng Hới, huyện Bố Trạch (gồm 10 xã: Lý Trạch, Nam Trạch, Đại Trạch, Hoà Trạch, Tây Trạch, Vạn Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc, Bắc Trạch và Hạ Trạch) và Quảng Trạch (gồm 3 xã: Quảng Thuận, Quảng Phúc và Quảng Thọ) của tỉnh Quảng Bình.

Trong thời gian qua, NPMU đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, đơn vị thi công nỗ lực tổ chức thi công công trình, nhưng do địa bàn tuyến đường đây trải dài qua nhiều địa phương và gặp nhiều khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB) nên đến nay công trình chưa thể hoàn thành. Tính đến thời điểm này, khối lượng thi công còn lại của công trình gồm: Dựng cột 7 vị trí (4 cột sắt và 3 cột BTLT), kéo dây dẫn và cáp quang 13km tuyến, lắp đặt đây néo cho 11 vị trí cột BTLT, chặt cây phát quang hành lang tuyến và các công tác hoàn thiện khác.

Mặc dù khối lượng còn lại không nhiều so với toàn bộ công trình, nhưng việc tổ chức thi công hoàn thiện không hề đơn giản, vì đây là phần bị vướng về công tác đền bù GPMB nên có thể nảy sinh vướng mắc bất kỳ lúc nào. Vì vậy, ngay sau cuộc họp giao ban tiến độ dự án vào ngày 3/5/2013 do EVNCPC chủ trì, NPMU đã làm việc với các đơn vị thi công và các đơn vị liên quan lập kế hoạch thực hiện phần khối lượng còn lại của công trình, đồng thời tổ chức chiến dịch tăng cường đẩy nhanh tiến độ, thường xuyên bám sát tại công trường để tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành đóng điện theo kế hoạch.

Theo NPMU, trong tuần đầu tiên của chiến dịch, tuy có xuất hiện một số vướng mắc nảy sinh, nhưng việc tổ chức thực hiện cũng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, gồm: Tổ chức chi trả tiền đền bù cây cối và hỗ trợ đất trong hành lang tuyến theo phương án đền bù bổ sung đã được UBND tỉnh phê duyệt, kết quả đa số người dân đồng ý nhận tiền đền bù; hoàn thành dựng 2 cột sắt tại các vị trí 64, 65; kéo dây khoảng cột 61-63; chặt hạ cây cối trong hành lang tuyến các khoảng cột 10-24; 52-66; liên hệ với Lâm trường Long Đại để nghiệm thu hành lang tuyến đi qua rừng thông, di dời cây cao su mới trồng ra khỏi hành lang tuyến.

Trong thời gian tới, NPMU sẽ tiếp tục bám sát công trường, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết vướng mắc kịp thời để nhà thầu thực hiện thi công xây lắp, quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành đóng điện toàn bộ công trình trong tháng 6/2013 theo kế hoạch.

NangluongVietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *